• Support

Liên hệ

Liên hệ

Thông tin liên hệ
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Văn Phòng

Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu,
TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại

Điện thoại: 028 6282 0044

Hotline 0986 903 344

Điện thoại nội bộ

Điện thoại: 028 3896 6825

nội bộ 107

Cao Phước Kiên 102

Trần Thị Ngọc Dung 107

Phạm Thị Kim Thanh 113

Phan Thị Kim Thoa 112

Huỳnh Thị Thanh Tâm 107

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 111

Lê Thị Thu Hiền 111

Nguyễn Mỹ Nhân 144

Thông Tin Liên Hệ

  Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

  Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM

  Điện thoại: 028 6282 0044 - Hotline 0986 903 344

  Website: http://khtc.tdc.edu.vn

  Email: tdc@mail.tdc.edu.vn - tdc@tdc.edu.vn

  Nội bộ: 028 3896 6825 (107)

  • Cao Phước Kiên: 102

  • Trần Thị Ngọc Dung: 107

  • Phạm Thị Kim Thanh: 113

  • Phan Thị Kim Thoa: 112

  • Huỳnh Thị Thanh Tâm: 107

  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh: 111

  • Lê Thị Thu Hiền: 111

  • Nguyễn Mỹ Nhân: 144